Organisatie IMMS

Comité van Aanbeveling

Het bestuur van IMMS Nederland heeft m.i.v. 1 januari 2013 een Comité van Aanbeveling aangesteld.

De CvA doet het bestuur van IMMS-NL gevraagd en ongevraagd aanbevelingen inzake de ideologische aspecten van de Missie en Visie van IMMS-NL:

1. - Behoud in omvang en kwaliteit van de Nederlandse Militaire Muziek; (bijvoorbeeld in relatie met bezuinigingen en reductie binnen het Ministerie van Defensie);

2. - Behoud van militair muzikale traditie binnen de krijgsmacht en de NL Militaire Muziek in het bijzonder;

3. - Behoud en ontsluiting van traditie en historie van de NL Militaire Muziek als onderdeel van het cultureel erfgoed.

Initiëel bestaat de CvA uit 5 leden; maar kan worden uitgebreid als een vertegenwoordiger uit een andere discipline vanwege capaciteit of netwerk gewenst wordt.

Leden :

mr F. (Frans) van der Walle                
- Nederlands Vice President IMMS (voorzitter)

Lkol b.d. G. (Gert) Jansen                   
- Voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht

mr G. J. (Fred) de Graaf                       
- Voormalig Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal

Genmaj b.d. T.W.B.  Vleugels      
- Voormalig Commandant Nederlandse Defensie Academie

Drs. P.H. Kamphuis                    

- Voormalig Directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

 Ereleden
lkol b.d. Gert Jansen - Voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht.
Jhr. Mr. George Reuchlin

Leden van verdienste
Mr. Frans van der Walle - Mede oprichter en voormalig voorzitter van IMMS Nederland.
Rino van der Luyt - Voormalig bestuurslid

Bestuur
Geert Bergsma - voorzitter
John Kroes - vice voorzitter
Menno Nanninga - secretaris
Gerrit Jan van den Burg - penningmeester
Johan de Vroe - Hoofdredacteur Defilé
Bart Pennings - Lid

Adviseur
Majoor Arnold Span


Redactie “Defilé”
Johan de Vroe - voorzitter
Hein Jansen
John Kroes
Rob Ouwens
Erwin Voorhaar
Vaste medewerkers:
drs. John Smit.

 


 

Algemeen Beleid              Financieel Beleid                Jaarverslag 2017