Comité van Aanbeveling 

 

 

 

 

 

COMITÉ VAN AANBEVELING (CvA)

 

Het bestuur van IMMS Nederland heeft m.i.v.  1 januari 2013 een Comité van Aanbeveling aangesteld.

De CvA doet het bestuur van IMMS-NL gevraagd en ongevraagd aanbevelingen inzake de ideologische aspecten van de Missie en Visie van IMMS-NL:

1.behoud in omvang en kwaliteit van de Nederlandse Militaire Muziek; (bijvoorbeeld in relatie met bezuinigingen en reductie binnen het Ministerie van Defensie);

2.behoud van militair muzikale traditie binnen de krijgsmacht en de NL Militaire Muziek in het bijzonder;

3.behoud en ontsluiting van traditie en historie van de NL Militaire Muziek als onderdeel van het cultureel erfgoed.

 

Initieel bestaat de CvA uit 5 leden; maar kan worden uitgebreid als een vertegenwoordiger uit een andere discipline vanwege capaciteit of netwerk gewenst wordt.


Leden :
mr F. (Frans) van der Walle     - Nederlands Vice President IMMS (voorzitter)
Lkol b.d. G. (Gert) Jansen       - Voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht
mr G. J.  (Fred) de Graaf         - Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Genmaj b.d. T.W.B Vleugels   - Voormalig Commandant  Nederlandse Defensie Academie
Prof. dr W. (Wim) Klinkert        - Universitair hoofddocent militaire geschiedenis aan de
                                                       Neder­landse Defensie Academie en
                                                       Hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.