Nieuwsoverzicht

 

 

Zaterdag 17 november

 

Najaarsbijeenkomst te Schaarsbergen met medewerking van de Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” en het “Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers”.


Ook zal er o.a. gelegenheid zijn de Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers te bezoeken.


Nadere informatie over het programma volgt binnenkortBOEK: MUZIEK TE PAARD


 

 

"MUZIEK  TE  PAARD“  door Jhr. Mr. George Reuchlin.   

 

Ingebonden en luxe uitgevoerde uitgave met talrijke historische afbeeldingen in kleur en
zwart/wit, formaat A4, 233 pagina’s.
(ISBN/EAN:  978-90-76241-47-0).

 De auteur is bij liefhebbers van militaire muziek zeer bekend en wel door zijn persoonlijke initiatief van destijds om Nederlands militair repertoire op geluidsdragers vast te leggen. Veel regimentsmarsen en ander nationaal militair repertoire was niet beschikbaar en door zijn inzet wist hij deze oudere muziek weer nieuw leven in te blazen. 

George Reuchlin wist, met medewerking van ons IMMS Erelid Joop Laro en de
Marinierskapel, Phonogram zover te krijgen dat een nieuwe serie langspeelplaten
werd uitgebracht, die een representatief historisch overzicht gaven van de
militaire muziek bij de Marine en de Landmacht.

Daarnaast bracht hij op het label Dragon in de jaren '80 een reeks LP’s uit met de muziek
van de Nationale Taptoe. Voorts produceerde hij enkele LP’s in samenwerking met
de Koninklijke Militaire Kapel met historische Nederlandse en
Nederlands-Indische muziek.

 Tenslotte zette het besluit om het tankwapen af te stoten George aan om met een CD een muzikale ode aan dit landmachtonderdeel uit te brengen. Aan al deze actviteiten kan nu een nieuwe verdienste van George worden toegevoegd, namelijk het schrijven van een boek over de geschiedenis van de bereden militaire muziek in Nederland en de direct omliggende landen.

Hij heeft er bewust voor gekozen om geen complete wetenschappelijke studie over de
Cavalerie- en Artilleriemuziek te schrijven, maar meer een toegankelijk globaal
overzicht over de ontwikkeling van de trompet en die van de muziek der
Cavalerie en Artillerie in de context van de gebeurtenissen in West-Europa, de
militaire geschiedens, de organisatie van de legers en de muziek in het algemeen.

Voor deze recensie beschrijf ik ook enkele bijzondere zaken, die ik in het boek
tegenkwam, teneinde een zo goed mogelijk globaal beeld van de inhoud te geven.
Zo is bijv. het begrip fanfare afkomstig van het Arabische woord nafir en dat is een
soort trompet.
Onder Prins Maurits ontstonden er voorschriften ten aanzien van muzikanten: deze
bepaalden in 1598 dat er per compagnie voetvolk twee tamboers  toegevoegd moesten
worden en per eskadronruiters twee trompetters.
De Weense hoftrompetter Weidinger (1766-1852) construeerde een trompet met een
kleppensysteem en dat was een doorbraak in de ontwikkeling van het instrument,
omdat er toen ook chromatische muziek gespeeld kon worden. In het begin van de
19e eeuw werd de ventieltrompet verder verbeterd door toevoeging van een derde
ventiel, waardoor een volwaardige plaats in de muziek verzekerd was.
In de tweede helft van de 19e eeuw werden er voor de cavaleriemuziek speciale stukken
gecomponeerd en de auteur geeft daarvan talrijke voorbeelden, o.a. uit Duitsland.
Ter gelegenheid van de val van Napoléon zijn er maar liefst vier Nederlanders
geweest, die composities over de Slag bij Waterloo hebben geschreven voor
militair orkest.
Wat Nederland betreft is er van de Cavalerie van het Staatse Leger nauwelijks tot
geen muziek terug te vinden. De verdere ontwikkeling daarvan wordt in hoofdstuk
14 beschreven.
De officiële invoering van muziekkorpsen bij de cavalerie is geregeld in het K.B.
van 21 oktober 1824.


Een apart hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingen bij de bereden muziek in
Nederland na de afsplitsing van België in 1830. Het laatste hoofdstuk
beschrijft de situatie vanaf de 1e Wereldoorlog tot het heden, ook in Nederlands
Indië.
Tijdens zijn intensieve research en bronnenonderzoek heeft de auteur de partituur
ontdekt van een "vergeten“ mars: de "Feestmarsch ter gelegenheid van
het 70 jarig bestaan van het 3e Regiment Hussaren“, in 1884 gecomponeerd door
hun Kapelmeester L.M. van Waasdijk.
Deze mars is door Jos Jansen (voormalig bastrombonist van de Marinierskapel) bewerkt
voor de bezetting van de Fanfare Bereden Wapens en werd door de FBW heel
toepasselijk als feestelijke première uitgevoerd tijdens de officiële
presentatie van het boek op 14 oktober j.l. in Tilburg.
George Reuchlin is ruim vier jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Het boek vormt
een buitengewoon interessante en kwalitatief hoogstaande bijdrage aan de
beperkte documentatie over de geschiedenis van de Nederlandse militaire muziek,
waardoor weer een verdere stap is gezet in de vastlegging en handhaving van dit
militair-culturele erfgoed.
Uit artistiek oogpunt verdient het boek ook veel waardering vanwege de luxe
uitvoering en de vele fraaie en unieke afbeeldingen in kleur en zwart/wit van
muzikanten, orkesten, programma’s van militair ceremonieel en concerten. Enkele
afbeeldingen zijn niet voorzien van een onderschrift, maar in de tekst kan men
dan meestal wel de verklaring vinden.
Het boek is een gedegen en diepgaand werk en is gemakkelijk en prettig leesbaar. Het
personenregister alsmede de lijst van geraadpleegde bronnen vormt daarbij een
waardevolle en informatieve toevoeging. Met de uitgave ervan heeft George
Reuchlin zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt.
“Muziek te Paard“ wordt van harte aanbevolen aan alle liefhebbers van militaire muziek alsmede aan alle geïnteresseerden in militaire geschiedenis en militaire tradities.
De prijs bedraagt € 49,50 + verzendkosten: deze zijn voor Nederland € 6,95 en voor
Europa € 8,75.
Men bestelt het boek door het van toepassing zijnde bedrag over te maken aan
rekening no. IBAN NL45INGB0001474968  
ten name van Stichting International Military Music Society te Olst
onder vermelding van "Muziek te Paard“ alsmede naam en volledig adres voor toezending.  
                                                       
                                                 John Kroes.

 

 

Geplaatst op 2-3-2017

WENSKAARTEN aangeboden!

Te koop bij IMMS Nederland:

Wenskaarten met een afbeelding van het schilderij
“Beating Retreat by the Massed Bands of the Guards Division”,


In dit PDF-bestand ziet u een afbeelding van de kaart:
http://www.imms.nl/site/images/upload/WenskaartBR.pdf


De kaarten zijn uitgevoerd op stevig papier met een blanco binnenzijde t.b.v. eigen teksten.
Het formaat is A5 (dubbelgevouwen A4).

Prijs:
Een set van 5 stuks met bijpassende enveloppen kost € 7,= (+ € 2,= verzendkosten).

Bestelling is mogelijk bij ons IMMS penningmeester, Gerrit Jan van den Burg,
e-mail: penningmeester@imms.nl
telefoon: 0570-562592.

Geplaatst op 5-6-2013